Duszpasterze pracujący

 

Ksiądz Przemysław Talaga urodził się 14 marca 1969 r. w Ostrowie Wielkopolskim, jako syn Stanisława i Zdzisławy, z domu Krawczyk. Pochodzi z Gorzyc Małych należących do parafii pw. Św. Barbary w Odolanowie. Od 5 roku życia był ministrantem i lektorem. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gorzycach Małych, a następnie od 4 klasy do Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich. Jest absolwentem Technikum Radiowo-Telewizyjnego przy MERA-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Następnie kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1995 r. w Kaliszu. W latach 1995-1997 pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Floriana w Pleszewie. Następnie realizował studia specjalistyczne z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w latach 1999-2003 z teologii biblijnej w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, zakończone obroną pracy doktorskiej nt. L’amore a Cristo,fondamento del ministero pastorale di Pietro nel Vangelo secondo Giovanni (21,15-23). Od 2003 r. pełnił funkcję Prefekta Alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu oraz wykładowcy Pisma świętego Nowego Testamentu w tymże Seminarium i w Instytucie Teologicznym w Kaliszu. Od 2008 r. jest kapelanem i sekretarzem Biskupa Pomocniczego Diecezji Kaliskiej Teofila Wilskiego. Od 2007 r. jest spowiednikiem Sióstr Jezusa Miłosiernego w Odolanowie i opiekunem duchowym Wspólnoty Źródło Jakuba, wspierającej modlitwą powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego z Ziemi Odolanowskiej. Jest wieloletnim pielgrzymem, a w latach 2006–2014 był założycielem i pierwszym przewodnikiem Międzynarodowej Grupy Pielgrzymkowej Argento International,pielgrzymującej w ramach Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej na Jasną Górę. W latach 2012-2015 pomagał w duszpasterstwie w parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim.

Ks. kanonik dr Przemysław Talaga 1 lipca 2015 r. dekretem Ks. Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka został powołany na urząd proboszcza w parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowej. W niedzielę 5 lipca odbyła się uroczysta Msza święta wprowadzająca nowego proboszcza do parafii. Uroczystego wprowadzenia dokonał w imieniu Ks. Biskupa Edwarda Dziekan Dekanatu Mikstackiego ks. Krzysztof Ordziniak.

 

 

Ksiądz Adam Przybyś urodził się 14 listopada 1954 r. w Sosnowcu w rodzinie robotniczej. Ojciec Jan był kościelnym w parafii w Będzinie, matka Janina z d. Bałdys prowadziła gospodarstwo domowe. Ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Będzinie.

Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Krakowie. Został wyświęcony na kapłana 25 maja 1980 r. w Częstochowie. Pracował jako wikariusz w Pankach, Rudzie Wieluńskiej, Czeladzi. Przez rok był proboszczem w Żdżarach w Diecezji Kaliskiej. Przez szereg lat pełnił posługę kapelana szpitalnego w Pleszewie i przez 13 lat w Kaliszu. Posługiwał też jako kapelan w Areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. W 2015 r. otrzymał od Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Kaliszu. Przez okres 3 lat był proboszczem w Skałągach.

Od 1 lipca 2019 r. jest rezydentem w parafii w Chynowej, pomagając duszpastersko księdzu proboszczowi.