Opis kościoła

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca.

Obecnie wznoszący się kościół w miejscowości Chynowa powstał na miejscu poprzedniego (drewnianego) z 1623 roku. Nowa świątynia wybudowana została w latach 1936 do 1937, a jej konsekracja przez kardynała Augusta Hlonda odbyła się 3 października 1937 roku.

 

 

Jest to konstrukcja jednonawowa węższym prezbiterium. Wysoka fasada zakończona jest niewielkim hełmem z krzyżem. Znajduje się w niej wejście otoczone pilastrami połączonymi łukiem.

Nad drzwiami umieszczono półkoliście zakończone okno. Po przeciwnej stronie nawy, w jednym z narożników wznosi się wieża zwieńczona otwartym hełmem.

Nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym spłaszczonym z lunetami. Sklepienie, lunety oraz pilastry pokryte są barwną polichromią. Zdobione malowidłami jest również przejście między prezbiterium a nawą oraz wnęki okienne w pobliżu ołtarza.

Wysokie pełnołukowe okna wypełniono witrażami z wizerunkami postaci świętych. W wysokiej nastawie ołtarza głównego znajduje się sporych rozmiarów obraz przedstawiający patrona parafii – św. Wawrzyńca.

Ukazany został z kratą, na której poniósł śmierć oraz z gałązką palmy symbolizującą męczeństwo. Obraz otaczają kolumny z ozdobnymi głowicami oraz złocone ornamenty, w tym postaci aniołów.

 

 

Na bocznej ścianie prezbiterium widnieje wizerunek św. Wojciecha – patrona Polski – umieszczony w kościele na pamiątkę tysięcznej rocznicy Chrztu Polski. Na granicy nawy i prezbiterium znajduje się ambona z baldachimem.

Na ściance mównicy umieszczone są płaskorzeźby ukazujące czterech ewangelistów. W narożnikach nawy ustawione są dwa ołtarze boczne utrzymane w takiej samej stylistyce – z rzeźbami aniołów, ozdobnymi imitacjami kolumn i złoconymi ornamentami w kształcie roślin.

Lewy ołtarz zawiera obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast prawy – wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przy jednej ze ścian bocznych usytułowana jest jeszcze jedna, mniejsza nastawa z niewielkim krzyżem z rzeźba Chrystusa, pełniąca funkcję chrzcielnicy, również urozmaicona kolumnami i ornamentami.

W tylnej części kościoła, na całej jego szerokości, rozpościera się empora chórowa z pokaźnym prospektem organowym.

W pobliżu budowli usytułowana jest figura matki Bożej oraz rzeźba przedstawiające papieża Polaka – św. Jana Pawła II. W elewacji umieszczono tablicę upamiętniającą ks. Kanonika Sylwestra Koniecznego, proboszcza parafii w Chynowej, budowniczego kościoła, więźnia obozu w Dachau.


Źródło: „Kościoły Diecezji Kaliskiej” Tom II, autor: Alicja Lubowicka, Maja Mówińska.