Księża Proboszczowie w 100 letniej historii Parafii

Ks. Edmund Stempniewicz w Parafii Chynowa w latach 1920 -1925.

Ks. Edmund Stempniewicz w Parafii Chynowa w latach 1920 -1925.

 

Ks. Franciszek Jankowski w Parafii Chynowa w latach 1926 – 1932.

Ks. Franciszek Jankowski w Parafii Chynowa w latach 1926 – 1932.

 

Ks. Kanonik Sylwester Konieczny w Parafii Chynowa w latach 1932 - 1976.

Ks. Kanonik Sylwester Konieczny w Parafii Chynowa w latach 1932 - 1976.

 

Ks.Kazimierz Lijewski.w Parafii Chynowa w latach 1976 - 1981.

Ks.Kazimierz Lijewski.w Parafii Chynowa w latach 1976 - 1981.

 

Ks. Prałat Edmund Sieczka w Parafii Chynowa w latach 1981 - 2015.

Ks. Prałat Edmund Sieczka w Parafii Chynowa w latach 1981 - 2015.