Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Prałata Edmunda

W niedzielę 22 maja w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Chynowej odbył się piękny jubileusz 50 lecia kapłaństwa Księdza Prałata Edmunda Sieczki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12.00, na którą przybyło wielu kapłanów gości Ks. Prałata. Mszy św. przewodniczył Ks. dyrektor Jan Wolniak, homilię wygłosił Ks. Dominik Kużaj pochodzący z parafii Chynowa.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się na Sali Wiejskiej, na której mieszkańcy Parafii przygotowali poczęstunek, a dzieci i młodzież, pod kierunkiem nauczycieli z Zespołu Szkół w Chynowej, przygotowali program artystyczny poświęcony powołaniu do służby kapłańskiej.

Zdjęcia: Piotr Rajski