Nowy Proboszcz w Parafii

Od 1 lipca parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Chynowej dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza ma nowego Proboszcza. Jest nim Ks. Kanonik dr Przemysław Talaga. W niedzielę 5 lipca odbyła się uroczysta Msza św. wprowadzająca nowego Proboszcza do parafii. Uroczystego wprowadzenia dokonał w imieniu Ks. Biskupa Dziekan Dekanatu Mikstackiego Krzysztof Ordziniak. Na Mszy św. był obecny Ksiądz Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Senior naszej Diecezji, jak również Ksiądz Prałat Edmund Sieczka, poprzedni Proboszcz parafii w Chynowej. Na uroczystym wprowadzeniu byli obecni także rodzice Ks. Przemysława.

Parafianie z wielką serdecznością przywitali nowego Proboszcza, przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych parafian powiedzieli kilka słów i wręczyli Księdzu Proboszczowi kwiaty.

Autorzy zdjęć: Ewa Kotowska - Rasiak i Anita Djoniziak