Apel POLICJI

Apel policji przestrzegający seniorów przed wzrastającą liczbą oszustw za pomocą tzw. metody na policjanta