55 lat Koła Gospodyń Wiejskich

W sobotę 12 marca na Sali Wiejskiej w Chynowej odbyła się uroczystość 55 rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Chynowa. Założycielką i jednocześnie pierwszą przewodniczącą koła była Marianna Marek. Po niej organizacji przewodziły jeszcze: Teresa Kucharska, Aniela Marczyk, Bożena Wojtczak, Anna Błaszczyk, Joanna Wojtkowska, Zofia Czekaj. W miarę upływu lat koło rosło w siłę. Obecnie zrzesza 54 osoby na czele z Barbarą Kuroszczyk.

Z okazji jubileuszu, w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Chynowej odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji koła i nieżyjących członkiń.
Celebrowali ją wspólnie: ks. prałat Edmund Sieczka, ks. kan. Proboszcz Przemysław Talaga i ks. kan. Adam Przybyś.

Uroczystości świeckie odbyły się w sali wiejskiej z udziałem: mieszkańców, duchownych, nauczycieli, delegatek KGW z sąsiednich wsi, przedstawicieli Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych (ZRKIOR), sołtysa Stanisława Gąsiorka i radnego z Chynowy Januarego Pacyny, druhów z OSP.
Zaproszenie do Chynowy przyjęła m.in.: Janina Wojtasiak - przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice, wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak i starosta Paweł Rajski.
Dla zebranych wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Chynowej.

Fot. Tomasz Wojtasik