Pamiętamy

Tekst - Małgorzata Strzelec, January Pacyna

Foto. - Magdalena Binkowska

5 czerwca 2016 roku o godz. 21.20 odszedł do domu Ojca wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Chynowej( diecezja kaliska)  Ksiądz Prałat Edmund Sieczka. Gdy dotarła do parafii  ta smutna wiadomość trudno nam było  w nią uwierzyć. Parafianie wiedzieli, że  ich  długoletni  Proboszcz Ks. Prałat Edmund Sieczka jest ciężko chory, ale przepełnieni wiarą i ufnością prosili Boga o łaskę zdrowia dla Swego Księdza Proboszcza. Jeszcze dane nam było świętować piękny Jubileusz  50- lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Edmunda. Warto dodać, że z tych pięćdziesięciu lat,  trzydzieści cztery to pełna oddania, poświęcenia, zatroskania o wzrost duchowy wiernych, ale także o  dzieła materialne posługa w Chynowej. Jednak okazał się, że wola Boża względem Ks. Prałata była inna. Pan krótko po pięknej i wzruszającej uroczystości jubileuszowej powołał Ks. Prałata do siebie.

Od tego dnia minął rok. Parafianie pamiętali o rocznicy śmierci  ukochanego Pasterza. O godz. 19.00 w kościele parafialnym sprawowana była Msza święta za duszę Ś.p. Ks. Prałata Edmunda. Przybyło  na nią  kilku kapłanów,  na czele z ks. kan. Krzysztofem Ordziniakiem dziekanem dekanatu mikstackiego,  ks. kan. Adam Kosmała z parafii w Kotłowie, ks. Piotr Staszak z parafii w Dębnicy, ks. wikariusz z parafii w Czarnymlesie i inni Kapłani Dekanatu). Obecny był także ks. Prałat Jan Wolniak dyrektor Domu Księży Emerytów Jana  Pawła II  w Ostrowie Wlkp. Kościół wypełnił się liczną rzeszą wiernych.  Podczas Mszy świętej prosiliśmy Boga o radość wieczną dla zmarłego przed rokiem Kapłana, ale serca zebranych przepełnione było także wdzięcznością za wszelkie dzieł zrealizowane przez Ś.p . Ks. Prałata Edmunda, za wszelkie dobro, którego od Niego doświadczyli. Ku niebu popłynęła  z serc Kapłanów i wiernych modlitwa za Śp. Ks. Prałata Edmunda.

Na drugą część uroczystości upamiętniającej  rocznice śmierci Kapłana Edmunda, ks. kanonik Przemysław Talaga sprawujący obecnie posługę proboszcza w parafii w Chynowej  zaprosił wszystkich obecnych na cmentarz, gdzie poświęcono nagrobek Śp. Ks. Prałata Edmunda Sieczki.  Został on ufundowany wspólnie przez  rodzinę Ś.p. Kapłana i wspólnotę parafialną.

Na modlitwę za naszego drogiego Kapłana przybyła cała społeczność Zespołu Szkół w Chynowej i Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach wraz z dyrektorami i gronem pedagogicznym.

Ku niebu popłynęła modlitwa, pojawiły się kwiaty, zapłonęły lampki -dowód pamięci parafian z Chynowej o wieloletnim Pasterzu- Śp. Ks. Prałacie Edmundzie.