Kulig ministrantów

Ministranci wraz z Proboszczem  Księdzem Przemysławem Talagą dobrze się bawili na kuligu.