Dekret Biskupa Kaliskiego

DEKRET BISKUPA KALISKIEGO ODWOŁUJĄCY DYSPENSĘ OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

Galeria zdjęć